Controleer of de URL overeenkomt met die van de studie waarvoor u bent uitgenodigd.